top of page

SUCCESS

thành công

About

ABOUT ME

JLS_logo.png

Japan Life Support+は、大志を抱いて日本に来たベトナム人留学生の皆さまが安心して日常生活を送り、日本で就職するためのサービスをご提供します。

 

卒業後、望みの職業への就職を成功に導く就職サポートサービス、文化の壁を乗り越えるための情報提供サービスに、万一の事故等に対応した保険を加えて、幅広くベトナム人留学生の皆様の日本での生活をサポートします。

Japan Life Support+cung cấp dịch vụ để hỗ trợ sinh viên Việt Nam đến với Nhật có thể sống và học tập hàng ngày một cách an toàn và giúp bạn tìm việc tại NHẬT.

Sau khi tốt nghiệp chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ thông tin để các bạn vượt qua rào cản về văn hoá, hay hỗ trợ, hướng dẫn các bạn tìm kiếm công  việc thành công như các bạn mong muốn.Ngoài ra chúng tôi sẽ hộ trợ bảo hiểm cho sinh viên Việt Nam tại Nhật bằng cách thêm bảo hiểm trong trường hợp lỡ như xảy ra tai nạn..v.v.v

bottom of page