top of page

Insurance|Bảo hiểm

日本は保険大国です。自分自身の人生を保証するために保険に入る国民が多くいます。日本における生命保険加入率は80%を超えています。自動車保険加入率は90%を超えています。日本に来た目的である就職を勝ち取るためには、日本で起こる可能性のある様々なアクシデントに対応をする必要性があります。

JLS+では日本での学生生活と就職活動を安心して行って欲しいため、JLS+会員の皆さんには特別な保険に自動加入するように保険を付帯しています。

hieu-an-tran-712312-unsplash.jpg

Nhật Bản là quốc gia bảo hiểm lớn.Nhiều người tham gia bảo hiểm để đảm bảo cuộc sống của chính họ.Bảo hiểm nhân thọ của Nhật Bản vượt quá 80%.Bảo hiểm ra tăng lên 90%.Mục đích đến Nhật Bản để có một công việc,cần phải ứng phó với các tai nạn khác nhau có thể xảy ra tại Nhật Bản.

 

Để có được cuộc sống và tìm kiếm việc làm an toàn tại Nhật Bản, các thành viên JLS + được tự động đăng kí kèm thêm bảo hiểm đặc biệt.

hoang-le-dieu-huyen-1252324-unsplash.jpg

> 保険加入率|Tỷ lệ tham gia bảo hiểm

​日本における生命保険の加入率は男性で80.6%、女性で81.3%となっています。自分の人生を思い通りにするために、万が一に備えて保険に加入しています。

Tại Nhật Bản tỉ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ 80,6% đối với Nam,81.3% đối với Nữ.Để làm cho cuộc sống  bản thân luôn thuận lợi,tham gia bảo hiểm phòng khi có bắt trắc xảy ra.

nathan-walker-m5lNqXBBIy0-unsplash.jpg
emergency.jpg

> 保険内容|Nội dung bảo hiểm

JLS+では下記の内容の保険を会員様全てに付帯しております。​

JLS+ đã đính kèm bảo hiểm sau cho tất cả các thành viên

・個人賠償保険 1億円

・入院日額 2,000円

​・死亡保険 100万円

 -Bảo hiểm bồi thường cá nhân   10 nghìn man yên
 -Hỗ trợ 2,000 yên  ngày khi nhập viện
 -Bảo hiểm tử vong  100 man yên

東京都では2019年の9月より「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正案で、2020年の春から損害賠償保険の加入が義務付けられることになりそうです。この損害賠償保険にJLS+の付帯保険は対応しており、万が一の場合でも賠償請求に対して対応することが可能です。

Từ tháng 9 năm 2019 chính phủ Tokyo có phương án sửa đổi「quy định liên quan khuyến khích sử dụng xe đạp an toàn và đúng cách」、có vẻ như từ mùa xuân của năm 2020 sẽ bắt buộc tham gia bảo hiểm bồi thường thiệt hại.Bảo hiểm JLS+cũng kèm theo bảo hiểm bồi thường thiệt hại này kể cả trong những trường hợp không may xảy ra và cũng có thể đáp ứng yêu cầu bồi thường.

> 事故例|Ví dụ về tai nạn

・自転車に乗っている際に人をハネてしまった。(7,630万円)

・不意な事故で人の物を破壊し、賠償責任をおった(183万円)

​・不慮の事故で死亡し、遺体を本国に搬送することになった(95万円)

-Đi xe đạp và đâm vào người khác( 7630 man yên)
-Làm hỏng đồ của người khác do tai nạn bất ngờ, và phải chịu trách nhiệm    bồi thường ( 183man yên)
-Bị tử vong trong một tai nạn không lường trước, đưa thi thể về nước ( 95    man yên)

alone-benches-blue-jeans-1134204.jpg
bottom of page