top of page

このサービスは技能実習生向けのサービスです。技能実習生は専門職として自身の技術を磨いて日本に来て頂くことになります。しかし、日本の局所的な会社や地域に配属されることも多く、友人や仲間を作ることが難しいケースもあります。

日常的に困った際に相談をする窓口をJLS+が代行します。就労環境や労働条件など様々な問題があった際にJLS SECRET Forumで相談し、問題が深刻な場合はヒアリングをして適切な対応をします。

​配属された会社が全て優良企業であるとは限りません。その最後のライフラインがJLS+です。

Dịch vụ này dành cho thực tập sinh kỹ năng.Thực tập sinh kỹ năng là đến Nhật Bản để cải tiến kỹ thuật của bản thân.Nhưng,phần lớn là được chuyển nhượng cho một công ty địa phương hoặc khu vực tại Nhật Bản,trong trường hợp này thì rất khó để kết bạn và cộng sự.


JLS + sẽ hoạt động như một điểm liên lạc để tư vấn trong trường hợp gặp sự cố hàng ngày.Tham khảo trao đổi về những vấn đề như môi trường làm việc,điều kiện làm việc vv.vv.Trong trường hợp vấn đề nghiêm trọng chúng tôi sẽ lắng nghe và đối ứng thích hợp.

Không phải tất cả các công ty được phân phối chuyển nhượng là công ty tốt xuất sắc.Hỗ trợ cuộc sống cuối cùng đó là JLS+

Secret Forum

> 技能実習生だけが利用出来る専用フォーラム|Diễn đàn này chỉ dành cho các bạn thực tập sinh kỹ năng.

 

留学生とは別の専用のシークレットフォーラムサイトにて技能実習生は特別な専用サイトを設置します。(会員限定)

ここでは普段の生活の疑問から、仕事への取り組み方の共有、同じ環境にいる仲間作り、事業所毎の悩みや問題、中々言えない事情、自分で抱えている悩みなど通常のフォーラムよりも一歩踏み込んだ内容の相談をすることが可能です。

その中から最終的には技能実習生が快適に働けるような情報の共有や、日本における利用できるサービスや仕組みの情報案内など技能実習生に特化したコンテンツを提供していきます。

​これにより日本での生活を安心したものにすることが可能です。

akson-717434-unsplash.jpg

Các bạn du học sinh sẽ có diễn đàn khác,thiết lập trang web chuyên dụng đặc biệt dành cho các bạn thực tập sinh kỹ năng.(Chỉ dành cho thành viên của nhóm)

Tại đây trao đổi câu hỏi của cuộc sống hàng ngày cùng
chia sẻ trong công việc,xây dựng mối quan hệ bạn bè cùng chỗ làm việc, và cùng chia sẻ những vấn đề khó nói ra của cơ sở doanh nghiệp,những rắc rối đang gặp phải sẽ trao đổi sâu hơn so với diễn đàn thông.

Từ trong đó chia sẻ cung cấp thông tin các bạn thực tập sinh có thể làm việc thoải mái,chúng tôi sẽ cung cấp nội dung chuyên nghành cho các bạn thực tập sinh kỹ năng như hướng dẫn thông tin cơ cấu và dịch vụ có thể sử dụng được có sẵn tại Nhật Bản.


Điều này sẽ giúp cho cuộc sống tại Nhật Bản trở lên an toàn hơn.

bottom of page